9 belle foto di ieri

Una partita di buzkashi, sfilate a Melbourne, idoli indù in strada e Pyongyang di notte

Tag: fdo